Onze website is verhuisd!

Sinds 20 november is de website www.harmonieexcelsior.nl offline.
Deze is verplaatst naar http://excelsiorzeilberg.nl.
Wij verzoeken u vriendelijk uw snelkoppelingen aan te passen.
Dit geldt overigens ook voor onze e-mail adressen: @harmonieexcelsior.nl wordt @excelsiorzeilberg.nl.

U wordt in 15 seconden doorgestuurd naar de nieuwe website.

Met muzikale groet,
Muziekvereniging Excelsior Zeilberg